Vragenformulier Kinderen

Geachte mevrouw, meneer,

Tijdens het intakegesprek wordt nagevraagd welk probleem zich stelt en welke de hulpvragen zijn van de ouders of de cliënt. Verder worden voor het eerste consult de nodige gegevens verzameld die belangrijk zijn voor het onderzoek zelf.

Wilt u de onderstaande ‘Vragenformulier Kinderen’ aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden? Het intake gesprek zal efficiënter verlopen als u voor de eerste afspraak de vragenlijst verzendt. Bij het intake gesprek zal de vragenlijst met u besproken worden. Uiteraard blijven deze gegevens strikt beroepsgeheim. Dank voor uw medewerking.

  Datum en tijdstip van de eerste afspraak:

  Met therapeut:  Persoonlijke gegevens
  Naam kind:
  Voornaam kind:
  Geboortedatum kind:
  Geslacht: MV

  Naam en voornaam ouder 1:
  Scholingsgraad: MiddelbaarBachelorMaster
  Naam en voornaam ouder 2:
  Scholingsgraad: MiddelbaarBachelorMaster
  Straat en huisnummer:
  Postcode en plaats:
  Telefoonnummer privé:
  Telefoonnummer mobiel:
  E-mailadres:

  Gezinssamenstelling:

  Naam en geboortedatum van broers en/of zussen  Gegevens huisarts:
  Naam huisarts:
  Straat en huisnummer:
  Postcode en plaats:
  Telefoonnummer:
  Gegevens eventuele andere arts bij wie het kind in behandeling is:

  Naam andere arts:
  Straat en huisnummer:
  Postcode en plaats:
  Telefoonnummer:  Klachten
  Wat is de voornaamste klacht van uw kind?

  Wanneer is de klacht begonnen en hoe is het ontstaan?

  Is er een patroon in deze klacht te ontdekken?

  Wat geeft verbetering en wat geeft verergering?

  Hoe maakt uw kind zijn/haar klachten duidelijk?

  Zijn er naast de voornaamste klacht nog bijkomende klachten

  Is uw kind al eerder voor de huidige klacht behandeld?
  NeeJa
  Zo ja, door wie?
  Overige vragen:
  Is uw kind ooit opgenomen in het ziekenhuis? NeeJa
  Zo ja, om welke reden?

  Neemt uw kind medicijnen? NeeJa
  Zo ja, welke en sinds wanneer?

  Zijn er ziektes binnen de familie? hart- en vaatziektenreumasuikerziekteniet erfelijke aandoeningenandere
  Komt er in de familie voor:
  leermoeilijkhedenneurologische afwijkingenandere
  Zo ja, welke?


  Wilt u onderstaande vragen die van toepassing zijn met ja/nee beantwoorden en indien nodig van extra uitleg voorzien.
  Heeft u een moeilijke zwangerschap gehad? NeeJa

  Bent u ziek geweest tijdens uw zwangerschap en nam u hiervoor medicijnen? NeeJa

  Hebben er tijdens de zwangerschap emotionele gebeurtenissen plaatsgevonden (denk aan verlies van een dierbare, een verhuizing, verandering van baan, etc.)? NeeJa

  Was uw bloeddruk goed gedurende de zwangerschap? NeeJa

  Heeft u verplicht rust moeten nemen en/of bent u minder gaan (moeten) werken? NeeJa

  Lag de baby in de baarmoeder in een normale positie? NeeJa

  Heeft u de zwangerschap voldragen? NeeJa

  Is de bevalling opgewekt? NeeJa

  Was er sprake van een tangverlossing, vacuümverlossing of keizersnede? NeeJa

  Heeft uw baby onmiddellijk krachtig gehuild? NeeJa

  Was de navelstreng rond uw baby gewikkeld? NeeJa

  Was de eerste Apgar score een tien? NeeJa

  Kon uw baby goed op temperatuur blijven? NeeJa  Onderstaande vragen hebben betrekking op kinderen tot één jaar.
  Spuugt het kind na het eten of drinken? NeeJa

  Zijn er problemen met het voeden? NeeJa

  Huilt uw kind veel? NeeJa

  Slaapt uw kind goed? NeeJa
  Zo nee, is hier een patroon in te ontdekken?

  Zijn er problemen met de ontlasting? NeeJa

  Is uw kind erg onrustig? NeeJa

  Draait uw kind zijn/haar hoofd vaker naar één kant (bijv. tijdens de slaap)? NeeJa

  Houdt uw kind zijn/haar hoofd vaak achterover? NeeJa  Wilt u onderstaande vragen met ja of nee beantwoorden. Is uw kind:

  wisselend emotioneel NeeJa

  snel kwaad NeeJa

  sloom NeeJa

  schrikachtig NeeJa

  rusteloos, druk NeeJa

  nerveus NeeJa

  afhankelijk NeeJa

  snel afgeleid NeeJa

  faalangstig NeeJa

  impulsief NeeJa

  dag en nacht zindelijk NeeJa

  traag met lopen NeeJa

  traag met praten NeeJa

  klein voor zijn/haar leeftijd NeeJa

  groot voor zijn/haar leeftijd NeeJa

  bang om alleen te zijn NeeJa

  iemand die graag alleen speelt NeeJa


  Heeft uw kind:

  een goede concentratie NeeJa

  een goed geheugen NeeJa

  een goede aandacht NeeJa

  veel dorst NeeJa

  weinig dorst NeeJa

  slechte eetlust NeeJa

  overmatige eetlust NeeJa

  last van eczeem NeeJa

  last van wormen NeeJa

  last van wratten NeeJa

  last van diarree NeeJa

  last van obstipatie NeeJa

  last van allergie NeeJa


  Zijn er bijzonderheden in het gedrag van het kind?

  Is het kind ooit slachtoffer geweest van pesterijen? NeeJa
  Zo ja,

  Waren er opvallende gedragsveranderingen op een bepaalde leeftijd? NeeJa
  Zo ja,

  Heeft u vragen over gezonde voeding, of zijn er zorgen met betreft het voedingspatroon van uw kind? NeeJa
  Zo ja, welke

  Wenst u meer informatie over vegetarische voeding, algemene gezonde voeding, glutevrije voeding, lactoseintolerantie of andere voedings intolerantie of allergieën? NeeJa
  Zo ja, welke

  Heeft u nood aan ondersteuning om uw kind gezonde, gevarieerde, evenwichtige maaltijden/ tussendoortjes/ brooddoos voor te schotelen/ mee te geven? NeeJa
  Zo ja, welke

  Bent u of het CLB bezorgd over het gewicht van uw kind? NeeJa

  Heeft u een mogelijke eter in huis en zorgt dat voor ongewenste spanningen aan tafel? NeeJa
  Zo ja, welke

  Is de intelligentie van het kind eerder getest? (IQ test)? NeeJa
  Zo ja,

  Heeft het kind ooit een leerjaar gedubbeld? NeeJa
  Zo ja,

  Is het kind in de afgelopen jaren van school veranderd? NeeJa
  Zo ja,

  Deden er zich op een bepaald gebied problemen voor bij de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? NeeJa
  Zo ja, welke

  Zijn er ooit problemen geweest met de relatie tussen het kind en de leerkracht? NeeJa
  Zo ja, welke

  Hoe maakt het kind zijn/haar huiswerk? slordigmet hulpzelfstandigveel tijdin de studieandere

  Duid aan wat het meest van toepassing is voor uw kind: gaat graag naar schoolgaat niet graag naar schoolmaakt huiswerk zonder problemenhaat huiswerk makenkan geconcentreerd luisteren tijdens de lesongeconcentreerd in de klasis gemotiveerd over zijn/haar schoolcarrièreis ongemotiveerd over zijn/haar schoolcarrièreis snel mee in de klaskan soms niet volgen als het te snel gaat

  Heeft het kind een hekel aan bepaalde vakken? Rekenen, taal, spelling, lezen,… NeeJa
  Zo ja, leg uit

  Dank voor uw medewerking. Wij zullen de antwoorden op uw vragen tijdens het eerste bezoek met u doornemen.