Hartcoherentie

Wat is hartcoherentie?

Hartcoherentie is een korte benaming voor een coherent hartritmepatroon. ‘Coherent’ betekent ‘samenhangend’. Er is sprake van een hoge hartcoherentie als jouw hartritme mooi samenvalt met jouw ademhaling. Bij een lage hartcoherentie valt jouw hartritme niet goed samen met jouw ademhaling.
Met hartcoherentie bedoelen we niet over het aantal slagen per minuut, maar de tijdspanne tussen de hartslagen. Bij bijvoorbeeld 75 slagen per minuut slaat je hart niet precies elke seconde even snel. Het tempo versnelt en vertraagt voortdurend, wat normaal is. Met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant.

Bij een goede hartcoherentie is er sprake van een gelijkmatig, ‘sinus’-golfachtig patroon in de hartritmevariabiliteit (HRV). De activerende en herstellende activiteit van het autonome zenuwstelsel zijn dan in balans.
Tijdens hartcoherentie communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal, het lichaam verbruikt efficiënt zijn energie. Je voelt je prettig en kalm en kunt helder denken.

Hartcoherentie trainen

Je hartritme, en dus de mate van coherentie, kun jezelf beïnvloeden, dit is trainbaar. Net zoals je bijvoorbeeld kunt leren piano te spelen. Met HRV biofeedback leer je invloed op het autonome zenuwstelsel uit te oefenen.
De basis hiervoor leg je door een rustige ademhaling en het oproepen van positieve emoties. Beiden zorgen voor een betere balans van het autonome zenuwstelsel en beide maken je hartritme in korte tijd gelijkmatiger. Dit effect is direct meetbaar en zichtbaar op het scherm.
Tijdens de training leer je je hartcoherentie verbeteren. Wij bieden je tijdens de training een aantal technieken die je overal en altijd in enkele minuten kan doen, zodat je hier tijdens werk, sport of dagelijks leven effectief gebruik van kunt maken. Met behulp van deze technieken kun je je gezondheid, je welbevinden en je prestatievermogen en je herstelvermogen sterk verbeteren.

Meetbaar en eenvoudig toepasbaar

Hartcoherentie is meetbaar met behulp van betaalbare biofeedback apparatuur op de smartphone. De variabiliteit in hartritme informeert ons over de werking en de mate van balans in het zenuwstelsel. We krijgen inzicht in hoe het lichaam met spanning en stress omgaat.
Een hartcoherentietraining is gericht op het herstellen van de balans in je lichaam, tussen spanning en ontspanning, actie en rust.
Je komt er achter welke invloed ademhaling, gedachten en emoties hebben op ons autonome zenuwstelsel en hartritmevariabilteit.

Wat is de praktische meerwaarde voor jou?

Door de oefeningen daalt de stress en zullen de veerkracht en energie verhogen.
Hartcoherentie is een effectieve en wetenschappelijk bewezen manier om je autonome zenuwstelsel te kalmeren en na stressvolle situaties weer snel in balans te komen.
Je herstelt optimaal na het automatische ‘vecht-vlucht-mechanisme’ wat in werking treedt tijdens stress door zélf het chaotische hartritme dat daarbij hoort, direct weer regelmatig (‘coherent’) te maken. Je hebt zo zelf controle over je lichaam, je ervaart minder stress en kunt hierdoor optimaal blijven presteren.
Zie hieronder een computerweergave van hartritme bij frustratie en bij waardering.

De meeste mensen starten met hartcoherentie technieken om hun stressweerstand te verhogen of hun emoties beter te reguleren. Er is echter nog een derde niveau waarop de technieken van grote invloed zijn.

Hoe vaker je ademt via je hartgebied, en hoe vaker je daarbij fijne emoties oproept, hoe makkelijker je hart zich opent. Steeds verder. Je leert het overmatig denken en piekeren om te keren, omdat je hart de eigen, natuurlijke plek gaat innemen. Dat doet het door te stromen. Als een warmte in je hartstreek en vandaar uit overstromend via je ogen en in je handelen. Waar anderen het kunnen zien.

Het derde niveau noemen we daarom ‘verbinding’. Met jezelf en met de mensen om je heen.

De effecten van hartcoherentie op een rijtje:
Niveau 1. Veerkracht
Niveau 2. Emotionele vrijheid
Niveau 3. Verbinding