Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek gebeurt enkel in combinatie met logopedische behandeling.

Het logopedisch onderzoek bestaat uit meerdere facetten. Tijdens het intakegesprek wordt nagevraagd welk probleem zich stelt en welke de hulpvragen zijn van de ouders of de cliënt. Verder worden voor het eerste consult de nodige gegevens verzameld die belangrijk zijn voor het onderzoek zelf. Ga hier naar het online vragenformulier.

shutterstock_204041536Aan de hand van de verzamelde gegevens worden testen afgenomen. Deze testing heeft tot doel om na te gaan of er een duidelijk aanwijsbare achterstand/een duidelijk probleem is. Indien dat zo is, wordt er verder nagegaan waar deze problemen zich situeren en welke daarvoor het meest aangewezen advies is.

Aanvullend wordt contact opgenomen met de school, het CLB en /of andere instanties om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Bij akkoord van de cliënt of ouders van het kind ontvangen deze betrokken partijen eveneens een verslag met de onderzoeksresultaten.

In een gesprek met de ouders worden de resultaten van het onderzoek meegedeeld met zo nodig een advies tot behandeling. De eventuele terugbetalingsmogelijkheden worden voorgesteld.

In onze groepspraktijk kunt u terecht voor volgend diagnostisch onderzoek:

  • Leerproblemen en leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, NLD) met eventueel attest voor dispenserende en compenserende maatregelen op school
  • Spraak- en taalproblemen (vertraagde spraak – en taalontwikkeling, articulatieproblemen,  myofunctionele afwijkingen,  dysfasie, …)
  • Neurolinguïstische stoornissen:  afasie, dysartrie, NAH,  dementie en geheugenproblemen
  • Dysfonie of stemstoornissen
  • Dysfagie of slikstoornissen bij kinderen en volwassenen
  • Schoolrijpheidsvragen
  • Vragen i.v.m. schoolkeuze voor lager en middelbaar onderwijs, voortgezet of buitengewoon onderwijs
  • “second opinion” onderzoek
  • “follow up” onderzoek