Ziekte van Parkinson en logopedie

ziekte van parkinsonCommunicatieproblemen komen frequent voor bij de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson heeft een sterke invloed op de communicatie, zelfs voordat er veranderingen merkbaar zijn in verstaanbaarheid en motorische toestand.

70 tot 80% van de parkinsonpatiënten vertonen stemveranderingen en 55% articulatieveranderingen, samen kenmerkend voor hypokinetische dysartrie. De spraakverstaanbaarheid tijdens het voeren van gesprek is hierdoor aanzienlijk verminderd, zelfs bij het minste achtergrondgeluid.

Ongeveer 50 à 60 % van de personen met de ziekte van Parkinson vertoont daarnaast taalproblemen, wat algemeen minder bekend is. Ze gebruiken o.a. kortere, minder complexe zinnen met vaak een gebrekkige of foutieve zinsbouw.

Communicatieproblemen bij de ziekte van Parkinson

Parkinsonpatiënten hebben hierdoor vaak het gevoel dat ze de controle over de communicatie verloren zijn en dat ze minder zelfverzekerd zijn. Ze vinden het moeilijk om hun boodschap over te brengen, met gevoelens van frustratie, incompetentie en verlies van zelfstandigheid.

Naast moeite met het spreken, behoren ook slikproblemen en verminderde speekselbeheersing tot het logopedisch werkveld.
Mantelzorgers en andere begeleiders kunnen zich aanmelden via volgende website met e-learning voor meer informatie en tips hierover: www.parkinson-logopedie.be

De logopedische aanpak bij personen met de ziekte van Parkinson gaat verder dan enkel het behandelen van de stoornis en omvat zowel activiteiten, participatie als de invloed van persoonlijke factoren en omgevingsfactoren op de communicatie.

Logopedische behandeling bij de ziekte van Parkinson

Het opstarten van de behandeling bij de ziekte van Parkinson in een vroege fase van de ziekte heeft als effect dat de functie van de stem, de spraak en het slikvermogen zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau in stand kan gehouden worden. Bij de start van de behandeling worden deze functies in kaart gebracht waarna een behandelplan op maat kan worden bepaald.

Voor een optimaal stemgebruik worden de Lee Silverman Voice Treatment (LVST) of de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT) toegepast.

Bij slikproblemen leert de logopedist de juiste sliktechnieken aan en geeft ze advies bij de keuze van voeding en vloeistoffen zodat moeilijk slikken en verslikken vermeden kan worden.

parkinsonwijzerLees meer over de ziekte van Parkinson op Parkinsonnet en Parkinsonzorgwijzer. Lieke Hoppenbrouwers wordt gevonden op Parkinsonzorgwijzer met de zoekwoorden ‘logopedie’ in regio ‘Antwerpen’.