Stemstoornissen

StemstoornissenStemstoornissen zoals heesheid of stemverlies kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben.

Tot de organische oorzaken rekenen we bijvoorbeeld stembandverlamming en strottenhoofdkanker. De functionele oorzaken van stemstoornissen zijn verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (veelvuldig roepen). Deze functionele stemstoornissen kunnen ook aanleiding geven tot een organische afwijking, zoals stembandknobbels.

Symptomen van stemstoornissen

Verschijnselen van stemproblemen kunnen zijn:

  • Heesheid of schorre stem
  • Gevoel van een prop in de keel
  • Wegvallende stem
  • Geen stemgeluid hebben
  • Regelmatig keelschrapen
  • Vermoeid of pijnlijk gevoel na spreken

Nogal wat beroepssprekers, bijvoorbeeld leerkrachten, krijgen in hun loopbaan te maken met stemproblemen.

Onderzoek en diagnose

Bij het stemonderzoek kijkt, luistert en voelt de logopedist hoe uw stem functioneert. U wordt ook gevraagd om enkele stemproeven te doen om te zien hoe de stem daarop reageert. En er is altijd aandacht voor stemsparende maatregelen. Het vraaggesprek en de stemklachtenlijst spelen een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose. De logopedist helpt bij het afbouwen van het foutief stemgebruik en leert juist stemgedrag verder aan. Test je stem.