Werkwijze

Onze website informeert over het wat en hoe van de werkwijze in onze Groepspraktijk Kompas. U vindt hierin terug welke diensten we aanbieden en enkele praktische afspraken op basis waarvan een correcte en waardevolle samenwerking kan starten.

We gaan ervan uit dat wij steeds ‘een persoon met een probleem’ begeleiden en niet enkel ‘een probleem’. De totale benadering van het kind of de cliënt is voor ons een prioriteit.

door problemen te herleiden tot geïsoleerde stoornissen of tekorten binnen de persoon zelf, wordt voorbijgegaan aan een veel complexere realiteit: de beleving van het probleem door de persoon, de invloed van het probleem op de zelfbeleving van de persoon, de relatie tussen de logopedische problemen enerzijds en de gedrags- en emotionele problemen anderzijds, de invloed van de problemen op de ouders, de wederzijdse impact van de problemen op de ouder-kindrelatie, cliënt-therapeutrelatie en de gezinscontext.” (Uit: De Berengroep, leren leren door spel en beweging, p. 10)

logopedieTijdens de begeleiding van een kind of cliënt schaven we niet alleen tekorten bij, maar leren we hen ook omgaan met o.a. falen, tijdsdruk, angst en succeservaring. Speelse, verrijkende oefeningen helpen het kind of cliënt het leren als een spel te laten beleven en aversies om te buigen.
Positieve beloning is hierbij van het uiterste belang. Op eigen initiatief of na verwijzing door huisarts,  kinderarts,  NKO-arts,  neuroloog,  orthodont, scholen, CLB, etc. kunt u telefonisch een afspraak maken.

Bij een eerste contact worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Verdere medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd.

Diagnostisch onderzoek

Vervolgens vindt het diagnostisch onderzoek plaats. De resultaten hiervan worden mondeling meegedeeld in combinatie met een schriftelijk verslag.  Indien aangewezen stellen we een behandelingsplan op en wordt de logopedische of psychotherapeutische behandeling uitgevoerd.

Tijdens de behandeling vindt bij schoolgaande kinderen steeds overleg plaats met school en CLB aangaande de te volgen strategie. Halfjaarlijks worden de vorderingen opnieuw in kaart gebracht of vindt een “follow up” onderzoek plaats.

Lees meer in onze brochure.