Mimetherapie na aangezichtsverlamming

Mimetherapie is een behandelmethode, gericht op het optimaal herstel van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming (facialis parese of paralyse).
Mimetherapie kan eenvoudig online gegeven worden.

Oorzaken van aangezichtsverlamming

Facialisparese of perifere aangezichtsverlamming kan verschillende oorzaken hebben:

 • Een oorontsteking
 • Het gordelroosvirus (herpes zostervirus)
 • Herpes simplex virus, type 1
 • Een complicatie als gevolg van een operatie
 • De ziekte van Lyme
 • Een tumor die op de zenuw drukt
 • Idiopathische perifere aangezichtsverlamming (IPAV) (Bell’s Palsy) is een perifere aangezichtsverlamming waarvoor geen oorzaak kan worden gevonden

Symptomen van aangezichtsverlamming

MimetherapieDe aangezichtsverlamming treedt op aan één zijde van je gezicht en hiermee valt ook de spierfunctie in die gezichtshelft uit. Dit kan gepaard gaan met volgende symptomen:

 • Een scheef gezicht
 • Oogleden van een oog hangen naar beneden, dit oog kan moeilijk of niet gesloten worden
 • Een tranend of droog oog
 • Verandering in smaak
 • Minder goed kunnen praten en slikken
 • Bij het sluiten van het oog draait de oogbol naar boven (het symptoom van Bell)
 • Een droge mond
 • Een naar beneden hangende mondhoek
 • Soms oorpijn

Een aangezichtsverlamming kan volledig en onvolledig zijn. Bij een onvolledige verlamming kunnen de spieren nog beperkt bewegen en bij een volledige verlamming niet meer.

Mimetherapie

Mime therapie is een behandelmethode, gericht op het optimaal herstel van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming (facialis parese of paralyse).
De patiënt leert hierbij controle te krijgen over de bewegingen van de aangezichtsspieren tijdens gelaatsuitdrukkingen, praten, eten en drinken. Wetenschappelijk onderzoek heeft een gunstige werking van mimetherapie aangetoond (Beurskens, 2003) .

Mimetherapie bestaat uit:

 • Grondige bevraging, observatie en metingen van de asymmetrie van het gelaat in rust en bij beweging (met registratie op foto en video)
 • Informatie over de diagnose, behandeling, prognose
 • Advies omtrent het oog, eten, drinken, praten en mondhygiëne
 • Oefeningen voor oog- en lipsluiting
 • Ontspanning en massage
 • Oefeningen om de afzonderlijke spieren te leren coördineren
 • Oefeningen om synkinesen (dit zijn ongewenste meebewegingen) te onderdrukken
 • Oefeningen voor het spreken
 • Oefeningen voor de gelaatsexpressie

Hoe gaat men bij mimetherapie te werk?

De patiënt komt op regelmatige tijdstippen naar de dienst voor opvolging van de oefengang. De frequentie en duur van de therapie is voor iedere patiënt individueel te bepalen. Daarnaast is het, voor het welslagen van de behandeling, van groot belang dat de patiënt thuis dagelijks zelfstandig oefent. Hierbij dienen de instructies van de therapeut strikt te worden opgevolgd. Foutief (bijvoorbeeld te krachtig) oefenen kan nadelige gevolgen hebben.

Voor wie is mimetherapie?

Mimetherapie is aangewezen voor personen met een perifere aangezichtsverlamming die langzaam of slechts gedeeltelijk herstelt. Voorbeelden van restverschijnselen die via mimetherapie worden aangepakt zijn een asymmetrisch (scheef) gezicht (bijvoorbeeld een afhangende mondhoek), te weinig of te veel spanning in de gelaatsspieren, verminderde bewegingsmogelijkheden van de spieren (bijvoorbeeld een onvolledige oogsluiting, onvolledig heffen van de wenkbrauw, etc.), ongewenste meebewegingen (ook synkinesen genoemd (bijvoorbeeld het oog dat gaat meebewegen tijdens het eten of praten), enz.

Door wie wordt mimetherapie gegeven?

Mimetherapie wordt uitgevoerd door logopedisten of kinesisten met een getuigschrift van een specialisatie in de mimetherapie.
Onze logopedist Lieke Hoppenbrouwers heeft de specialisatie cursus mimetherapie gevolgd aan het Radboud ziekenhuis te Nijmegen o.l.v. Carine Beurskens.

Nuttige websites: