Kenniscentrum Logopedie

kenniscentrum logopedieLogopedie is bij uitstek een paramedische professionaliteit waarbij menselijk interactie van essentieel belang is.

In de wereld om ons heen wordt steeds meer technologie ingezet voor intermenselijke communicatie. Het zal in de toekomst onvermijdelijk zijn dat technologie ook zijn intrede doet in ons vakgebied van logopedie, ergotherapie, kinder- en jeugdpsychotherapie, psychotherapie, diëtiste en voedingsdeskundige.

Kenniscentrum Logopedie

Groepspraktijk Kompas experimenteert, in ons Kenniscentrum Logopedie, om die reden nu al met verschillende technologieën, zoals e-learning en online therapie, om voorbereid te zijn om nieuwe innovaties waarvan onze clienten gebruik wensen te maken.

Zij doet dit in nauwe samenwerking met gerenommeerde wetenschappelijke onderzoekcentra en specialisten in België, Nederland en Duitsland.

Resultaten uit ons Kenniscentrum Logopedie zijn onder meer:

In de komende tijd zullen er meerdere innovaties ontwikkeld en het getest worden op toepasbaarheid binnen de logopediepraktijk en gepubliceerd in ons Kenniscentrum Logopedie.

Online logopedie

Internet biedt steeds meer mogelijkheden om ook op afstand via de computer therapie sessies tussen u en de logopediste te hebben. Groepspraktijk Kompas experimenteert met online logopedie om de effectiviteit en werking te onderzoeken. De nieuwste ontwikkeling is Afasietherapie.be, online afasie therapie voor mensen met afasie.Logoclicks ontwikkelt een gevalideerd online therapie platform waarmee mensen met afasie, onder de professionele begeleiding van een logopedist, intensiever kunnen oefenen met een gepersonaliseerde therapie.
Het wordt daardoor mogelijk om de intensiteit en de frequentie van oefenen te vergroten en de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de voortgang.

De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

Met behulp van Afasietherapie.be wordt, via direct beeldcontact en via huiswerkoefeningen die de patiënt op elk willekeurig moment kan doen, frequentieverhoging en personalisatie van therapie, onder begeleiding van een logopedist met eventuele hulp van mantelzorgers, mogelijk.

Logoclicks volgt de Nederlandse Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ en is gebaseerd op recent wetenschappelijk (internationaal) onderzoek.

Contacteer Lieke Hoppenbrouwers voor meer informatie over ons Kenniscentrum Logopedie.