Jeugd- en kinderpsychotherapie

Jeugd- en kinderpsychotherapie behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en hun ouders of verzorgers bij uiteenlopende problemen op gedragsmatig, psychisch of sociaal-emotioneel gebied. Het doel van de therapie is de ontwikkeling van een kind of jongere bij te sturen of weer op gang te brengen, zodat het op een adequate wijze kan functioneren binnen het gezin en de maatschappij. De behandeling van jeugd- en kinderpsychotherapie kan individueel-, groeps- en gezinsgericht zijn.

Psychodiagnostiek

  • Aandacht en concentratie
  • Intelligentiebepaling en geheugen
  • Psychische, sociaal-emotionele en gedragsmatige problemen

Honoraria