Psychotherapie

Psychotherapeutische begeleiding van kinderen, jongeren en adolescenten.

Werkwijze psychotherapie

PsychotherapieEr wordt op een individuele manier met de cliënt gewerkt en dit voornamelijk vanuit een integratieve visie.  Deze psychotherapeutische stroming haalt kennis, ervaring en kunde uit de verschlllende psychologische stromingen zoals gedragstherapie, de cliënt-gerichte benadering, … en integreert deze. Concreet houdt dit in dat de therapeut zich in zijn begeleiding  gaat aanpassen aan de noden van de cliënt. Op die manier wordt de cliënt niet gedwongen om zich aan te passen aan de eenzijdige opleiding van de therapeut.

Tijdens de begeleidingen wordt er, in de psychotherapie, gebruik gemaakt van spel, verbeelding, huiswerkopdrachten, schrijf- en tekenopdrachten,… Ook wordt er aandacht besteed aan de lichamelijke ontspanning van de cliënt. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de problematiek worden de ouders of de naaste begeleiders ingeschakeld. Indien nodig voor optimale ontwikkeling van het kind worden ook contacten gelegd met school of andere betrokkenen. Op vraag kan er ook een intelligentieonderzoek afgenomen worden.

Het is mogelijk om één of meerdere ouder (begeleidings)-gesprekken aan te vragen zonder dat uw kind in begeleiding komt.