Jeugdpsychotherapie

De therapeut richt zich rechtstreeks tot de jongere met zijn/haar klacht. Integratief wil zeggen geïntegreerd, in zijn geheel kijken naar de jongere met zijn karakter en eigenschappen. Er wordt binnen de therapie geïntegreerd gewerkt aan het symptoom én het onderliggend probleem. Geïntegreerd zijn ook de verschillende therapeutische modellen. Deze zijn samengevoegd vanuit diverse stromingen en visies. Zo sluit de therapie aan bij de jongere. Iedereen krijgt een behandeling op maat.

De jongere zendt op bewust en onbewust niveau veel signalen uit over het probleem en misschien de mogelijke oplossing. Ze geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Om dat duidelijk te krijgen worden door de therapeut binnen de Jeugdpsychotherapie verschillende psychotherapeutische technieken toegepast.

Mogelijke indicaties voor Jeugdpsychotherapie

  • negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
  • problemen in de contacten met leeftijdsgenoten
  • problemen in het gezin en de opvoeding
  • problemen door vervelende of schokkende ervaringen
  • psychische klachten of problemen die niet alleen zijn op te lossen
  • depressiviteit
  • zelfmoordgedachten
  • risicovol gedrag
  • identiteitsvragen