Partnerrelatie therapie

partnerrelatie therapieProblemen binnen de partnerrelatie zijn vaak het gevolg van gebrekkige communicatie waarbij men onvoldoende tijd en aandacht besteed aan ‘praten’ met elkaar, conflicten steeds laat escaleren, zich niet durft of kan uiten, frustraties en irritaties laat opstapelen, ongewenste machtsverhoudingen in stand blijft houden,…

Ook andere uitdagingen zoals de typische problemen van nieuw samengestelde gezinnen, rouw-en verlieservaringen, de aanwezigheid van een ‘derde’, enz. kunnen beproevend zijn voor een relatie. Door middel van beproefde modellen en huiswerkopdrachten leer ik hoe er terug op een constructieve manier kan gepraat worden, hoe frustraties en irritaties kunnen opgelost worden en er terug vreugde kan ervaren worden in de relatie. Bij onoverbrugbare verschillen of moeilijkheden kan er soms overgegaan worden tot beslissings-of scheidingsbegeleiding.

In een eerste consult van de partnerrelatie therapie komt het koppel samen, in het tweede consult komen de partners individueel om zo een duidelijk zicht te krijgen op de verschillende invalshoeken, de vervolgconsulten zijn uiteraard altijd samen.

Een consult voor partnerrelatie therapie bekomt men na een telefonisch afspraak, bij voorkeur gemaakt tijdens de kantooruren.