Groepspraktijk Kompas gebruikt ‘sprint’

Sprint is een softwareprogramma dat dient als hulpmiddel bij leerproblemen zoals dyslexie en dysorthografie en volgt de STICORDI-maatregelen.

Bij kinderen met een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie) moet er in de eerste plaats worden geremedieerd. Wanneer dit niet voldoende blijkt om mee te kunnen in de klas, kan er worden overgegaan tot compenseren. Sprint kan hierbij een ondersteuning bieden.

sprint sticordiSprint is geen ‘geneesmiddel’ maar een hulpmiddel. Het inzetten van software bij leerproblemen zoals dyslexie biedt een ondersteuning op verschillende gebieden.

Sprint is een voorleesprogramma dat de teksten voorleest, waardoor deze sneller verwerkt kunnen worden.

‘Een programma als Sprint kan het verschil maken voor personen met een leerstoornis.’

Daarnaast bevat het ook een spellingcontrole en woordvoorspeller, die je helpt bij het schrijven. Een voorleesstem zorgt er voor dat je hoort wat je schrijft en zo sneller fouten opmerkt. Sprint groeit mee met de gebruiker. Het kan ook worden gebruikt bij het aanleren van vreemde talen. In het secundair en hoger onderwijs is het een handig hulpmiddel bij het studeren. Ook volwassenen met leesproblemen kunnen er veel baat bij hebben. Sprint werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word.

Kinderen met dyslexie/dysorthografie hebben vaak nood aan STICORDI-maatregelen. STICORDI staat voor stimuleren, compenseren, remediëren, relativeren en dispenseren. Wanneer kinderen een ernstige leerstoornis vertonen en andere STICORDI-maatregelen onvoldoende blijken, kan Sprint in de klas gebruikt worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de school en uw logopedist.

Onze logopedisten kunnen u en/of uw kind meer informatie geven over de werking en toepassingen van Sprint. Wij beschikken over het softwareprogramma en geven begeleiding in het gebruik en het leren toepassen van Sprint. Dit kadert wel steeds binnen een logopedische therapie.

Meer informatie vindt u op volgende website: sprintplus

Indien u vragen of interesse heeft, aarzel niet om ons hierover aanspreken.