Blind leren typen met Typ10

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen. In onze praktijk kan je onder individuele begeleiding of in kleine groepjes leren typen volgens deze methode. In onze praktijk kan je terecht voor typlessen op maat via de Typ10 methode.

De kenmerken van Typ10

  • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
  • Voor élk kind vanaf 9 jaar
  • Speels leren typen zonder tijdsdruk
  • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
  • Slagingspercentage = 92 %

type10

De cursus Typ10 is opgebouwd rond 10 lessen. Het blind typen wordt op een speelse manier aangeleerd zodat de kinderen gemotiveerd blijven. Thuis wordt er natuurlijk geoefend (3  x 15 minuten per week) zodat ze het motorisch leren stap voor stap gaan automatiseren.
De eerste vijf lessen werken we enkel via een toetsenbord. Vanaf les 6 mogen de leerlingen zelf een laptop meenemen zodat ze de vaardigheid blind typen onder de knie krijgen.

In combinatie met software ondersteuning zoals Sprint, is het ideaal voor kinderen met dyslexie en/of dysorthografie om zo zelfstandig mogelijk hun lees- en/of schrijfstoornis digitaal te ondersteunen in het middelbaar en hoger onderwijs.

Praktisch

De kosten voor de cursus Typ10 bedragen 235,- EUR voor 10 lessen van 50 minuten in groepjes van maximum 3 personen inclusief het werkboekje.
Om de eerste 5 lessen aan de slag te kunnen gaan neem je een oud toetsenbord mee.
In de laatste 5 lessen kan je gebruik maken van je eigen laptop.

Typlessen worden nooit terugbetaald via nomenclatuur logopedie.

Voor individuele begeleiding om blind te leren typen wordt een aangepast tarief opgesteld. Neem hiervoor contact op  via mail info@groepspraktijkkompas.be