Autisme en Asperger Syndroom

Autisme en het Asperger Syndroom kennen drie hoofdkenmerken:

  1. gestoorde sociale ontwikkeling
  2. stoornis in de communicatie, zowel verbale als non – verbale
  3. tekort aan verbeelding

Autisme

Het doel van de logopedie bij personen met autisme is altijd tweedelig:

Bij kinderen met autisme “blijkt reeds in het prille levensbegin de communicatie niet op gang te komen. Het kind zendt signalen uit, maar de ouders kunnen deze niet begrijpen. De communicatie komt niet spontaan tot stand maar moet voortdurend gestimuleerd worden. Ongeveer de helft van de autistische populatie spreekt niet. Autisme en Asperger SyndroomDe logopedist kan hier communicatiemiddelen aanreiken, geheel afhankelijk van het niveau van functioneren van de persoon met autisme.

Samen met orthopedagogen/psychologen wordt het niveau van functioneren vastgesteld en dan kan de logopedist de behandeling gericht op communicatie, spraak en taal inzetten. Wanneer er wel spraak tot stand komt, vertoont deze opvallende verschijnselen zoals letterlijk taalgebruik, verwarring met persoonlijke voornaamwoorden en dergelijke.

Zij hebben problemen met het begrijpen van de taal en vooral het gebruiken van de taal in communicatieve zin.

Asperger Syndroom

Het Asperger Syndroom in de eerste plaats een stoornis die binnen het Autisme Spectrum valt. Hier zou een aangeboren hersenafwijking aan ten grondslag liggen, al dan niet erfelijk bepaald. Ze onderscheiden zich echter binnen het Autisme Spectrum doordat ze al heel vroeg beginnen te praten. Ze bezigen daarbij vaak een volwassen taaltje omdat ze al vroeg leren volwassenen na te praten.

Aspergers vertonen ook minder expressieve gelaatsuitdrukkingen en een meer monotone stem. Personen met het Asperger Syndroom beschikken doorgaans over een normale tot bovengemiddelde intelligentie, waardoor ze enerzijds tot redelijke en goede prestaties komen, maar anderzijds door de omgeving worden overschat.

Communicatie en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en logopedische hulp kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Deze hulp moet echter deel uitmaken van een breder behandelingsplan, waarin gezin en school actief horen te participeren.